Давуу тал:

 • Хурдан шуурхай
 • Үнэлгээ өндөр
 • Нэмэлт барьцаа шаардахгүй
 • Зээлийн хүү буурах нөхцөлтэй
 • Үндсэн зээлээс 12 сар хүртэл чөлөөлөгдөх боломжтой
 • Шугаман зээлийн эрх нээгдэх боломжтой
 • Зээлийн урьдчилгаа төлөхөд торгуульгүй

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээлийн өргөдөл
 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Цалингийн тодорхойлолт
 • Хорооны тодорхойлолт
 • Нэхэмжлэх
 • Бусад материал
Зээлийн нөхцөл
Хугацаа 1-24 сар
Сарын хүү 2,5% - 3,2 %
Хэмжээ ₮ 300 сая төгрөг хүртэл
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 12 сар хүртэл
Зээл олголтын шимтгэл 0.5% - 1%

Тавигдах шаардлага:

 • Цалингийн орлоготой бол 6 сараас доошгүй хугацаанд ажил эрхэлсэн байх
 • Бизнесийн орлоготой бол 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бикнесээ эрхэлсэн байх